Notová osnova

 

    Všechny noty, píšeme do notové osnovy, která se skládá z 5 linek a 4 mezer. Linky a mezery vždy čteme od zdola nahoru.


     K vyjádření pestré škály tónů, které máme k dispozici, nám ovšem základní osnova nepostačuje, proto se nad a pod těmito linkami, používají ještě linky pomocné, kterých je také pět. Tyto linky, se v praxi nevypisují v celé délce osnovy, ale pouze pro každou jednotlivou notu zvlášť.

    Všimněte si pozorně, zápisu v notové osnově, od 3 linky, se noty vždy píší nožičkou směrem dolů, a to na opačné straně, než u nožiček směrem nahoru.

     V praxi, se ovšem většinou noty až do páté pomocné linky nevypisují, většinou se napíší buď do vhodnějšího klíče, anebo se používá tzv. oktávová transpozice 8va (ottava alta) anebo 8vb (ottava bassa), která nám posouvá (transponuje) zapsané noty o oktávu výš či níž, v závislosti na použití. Tyto zkratky, naleznete v článku o zkratkách v notopisu.