Akordy

 

    Akord, je souzvuk nejméně tří tónů různé výšky, z této definice plyne, že základní akord je vždy tříhlasý a skládá se ze dvou intervalů. Velikost těchto vnitřních intervalů, je závislá, na použitém akordickém systému. Samozřejmě, že akordy nejsou jen tříhlasé, ale je jich celá řada, čtyř, pěti, šestihlasé apod… Každý, z těchto akordů, navíc obsahuje dva a více obratů.

Akordické systémy
 
Akordy terciového systému:
     Kvintakordy
        - obraty kvintakordu

     Septakordy
        - obraty septakordu

     Nonakord
        - obraty nonakordu

     Undecimové akordy
        - obraty undecimového akordu

     Tercdecimové akordy
        - obraty tercdecimového akordu