Obraty kvintakordu

 

     Při obratech kvintakordu, postupujeme tak, že vezmeme vždy nejspodnější tón akordu a posuneme (obrátíme) ho o oktávu výše. Tím, docílíme jiného obratu. Konkrétně u kvintakordu, tento postup můžeme provést dvakrát, třetím obratem bychom se vrátili zpátky, do základního postavení kvintakordu.

    Sextakord, je první obrat kvintakordu, vznikne obratem primy kvintakordu. Sextakordem ho nazýváme proto, že po obratu primy, se nám změní intervalové uspořádání. Rámcovým intervalem je zde sexta, podle níž se akord jmenuje, vnitřní intervaly, jsou pak tercie a kvarta. Pokud bychom, ho chtěli nazývat plným názvem, mohly bychom říct, že je to tercsextakord, podle vnitřního a rámcového intervalu, ale tohoto názvu se neužívá. Stejně tomu je i u kvintakordu, který by se mohl jmenovat terckvintakord. Sextakord je postaven na tercii původního kvintakordu.
     Kvartsextakord, je druhým a posledním obratem kvintakordu. Vznikne obratem primy sextakordu. Zde už používáme kombinovaného názvu akordu, a to hlavně z důvodu toho, že bychom měli dva sextakordy. Intervalové uspořádání kvartsextakordu: vnitřní intervaly jsou kvarta a tercie, rámcovým intervalem je sexta. Kvartsextakord je postaven na kvintě původního kvintakordu.
 


 
    Názvy kvintakordu a jeho obratů, sextakordu a kvartsextakordu, vyjadřujeme také číslicemi, pod danými akordy. Kvintakord vyjádříme číslicí 5, sextakord 6 a kvartsextakord 6/4. Přičemž 6/4 píšeme jako zlomek a čteme ho vždy od zdola nahoru. Takto označený akord, nám ovšem nic neříká o tom, o jaký akord se jedná, proto úplné značení akordu provádíme tak, že u durových a mollových akordů napíšeme tón od kterého, je akord utvořen. U durových, stejně jako to děláme u stupnic, bude tento tón, napsaný velkým písmenem a u mollových malým. U zmenšených a zvětšených akordů píšeme krom číslice, pouze zkratky zm. a zv., a to pouze u kvintakordu. U sextakordu a kvartsextakordu už píšeme pouze číslicemi.
 


    V praxi, se pak můžeme setkat s případy, že základní tvar akordu (kvintakord) se značí pouze písmenem bez číslovky. Například označení E bude kvintakord E-dur: e-gis-h, označení g pak bude kvintakord g-mollu: g-b-d.

    Enharmonie zvětšeného kvintakordu s obraty. Jak víme, zvětšený akordu, obsahuje v obratech intervaly v.3. a zm.4. Tyto intervaly, jsou navzájem enharmonicky zaměnitelné, proto je i zv. kvintakord enharmonicky zaměnitelný s obraty jiných zv. kvintakordů.