Kvintakordy

 

     Jak už jsme si řekli v akordických systémech, kvintakord, je základní akord terciového systému. Skládá se, ze dvou tercií a jeho rámcovým intervalem, je kvinta, podle níž se akord jmenuje. Ke stavbě kvintakordu používáme malých a velkých tercií, jejich vzájemnou kombinací, dosáhneme čtyř druhů doškálných (patřících stupnici) kvintakordů, o nedoškálných kvintakordech se budeme bavit, až v sekci harmonie, kde si budeme dělit kvintakordy, podle jejich jakosti.

    Na obrázcích níže, si všimněte zásadního rozdílu, mezi durovým a mollovým kvintakordem, liší se vždy tercií a díky tomu, jsou od sebe snadno k rozeznání. V dur je tercie velká a v moll malá. Pokud se bavíme o tónech kvintakordu, vždy je čteme směrem od zdola, prima, tercie a kvinta, 1 - 3 - 5.
 
    Kvintakord durový = velká + malá tercie c-e (v3), e-g (m3), c-g (č.5) = c-e-g
Durový kvintakord se nachází na 1,4,5 stupni stupnice dur a na 3,6,7 stupni stupnice moll.
 

 
    Kvintakord mollový = malá + velká tercie c-es (m3), es-g (v3), c-g (č.5) = c-es-g
Mollový kvintakord nalezneme na 1,4,5 stupni stupnice moll a na 2,3,6 stupni stupnice dur.
 

 
    Kvintakord zmenšený = malá + malá tercie c-es (m3), es-ges (m3), c-ges (zm.5) = c-es-ges
Kvintakord zmenšený, se jmenuje podle zmenšené kvinty, která nám vznikne kombinací dvou malých tercií. Tento kvintakord, nalezneme na 7 stupni stupnice dur a na 2 stupni stupnice moll. Dále, se s ním můžeme setkat v durových a mollových harmonických a melodických stupnicích.
 

 
    Kvintakord zvětšený = velká + velká tercie c-e (v3), e-gis (v3), c-gis (zv.5) = c-e-gis
Stejně jako kvintakord zmenšený, tak i kvintakord zvětšený má svůj název, podle zvětšený kvinty, která vznikne kombinací dvou velkých tercií. Tento kvintakord, nalezneme pouze ve stupnicích harmonických a melodických. V mollových harmonických a melodických je na 3, a v durových harm. a melod. na 6 stupni stupnice.
 

 
    Pro přehlednost uvádím všechny druhy stupnice dur a moll, s kvintakordy na všech stupních.