Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- V -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

vacillando, vacillande (vačiladno, vačilande) Kolísavě.
valčík Párový tanec, v 3/4 taktu, příbuzný ländleru a německému tanci (allemande, Deutscher Tanz), z nichž se vyvinul někdy kolem roku 1770.
valore Hodnota, délka noty.
variabile (varyábile) Proměnlivý.
variace 1) Jeden ze základních principů tematické práce. 2) Hudební forma, jež spočívá v uvedení tématu a jeho obměnách a řadě relativně samostatných oddílech, tedy v cyklu variací.
variazione (variacióne)  Změna, thema con variazioni - hudební myšlenka (téma) a její obměny (variace).
vario  Různý.
vedi sopra (sotto) Viz nahoře (dole).
veemente  Prudce.
vegognoso (veňózo) Stydlivý, zahanbený.
velato, velatamente  Zastřeně, ztlumeně.
veloce, velocemente (velóče, veločemente)  Rychle.
vento  Vzduch.
venusto  Elegantně krásný.
verga  Hůlka.
vertiginoso (vertydžinózo)  Závratný.
vezzeggiare (vecedžáre)  Mazliti se.
vezzoso (vecózo)  Půvabně, mile, něžně.
via la sordina  Pryč se sordinou, via l'ottava - pryč s oktávou.
vibrando, vibrante  Chvějivě, kmitavě.
vibrato  Rozechvěně, jemné rozechvění tónu.
vicenda (vičenda)  Střídání.
vicino (a) (vičino)  Blízko (něčeho).
vide (latinské slovo)  Viz, v přeneseném smyslu označení škrtu - na začátku se píše slabika vi- a tam, kde se má navázat, slabika -de.
vigilante (vidžilante)  Bdělý, bedlivý.
vigilanza Bdělost.
vigore  Ráznost, statnost.
vigoroso (vigorózo) Statně, rázně.
villanella Neapolská vícehlasá taneční píseň s textem popisujícím venkovský život. Z villanelly se vyvinula kanzonetta.
villanesco (vilanésko) Selský.
villereccio (vilerečo)  Venkovský.
viola Viola.
violentemente, violento Prudce.
violino Housle.
violoncello (violončelo) Violoncello.
virile, virilmente  Mužný, mužně.
vispo  Živě, čiperně.
vistamente  Pojednou, v jednom okamžiku.
vitalita  Životnost.
vittorioso (vitorózo)  Vítězně.
vivace, vivamente, vivido, vivo (viváče) Živě, čile, bujaře, vivacissimo - velmi živě.
vocale  Hlasový, vokální.
vociferazione (vóčiferacióne)  Hlasité mluvení.
vogamente Neurčitě, mlhavě.
volante  Létající.
volgare, volgarmente  Sprostý, vulgární, sprostě.
volonta Vůle.
volta  Krát.
volta per l'ultima volta Naposled. 
volta per sola volta  Jen jednou.
volta per volta  Pokaždé. 
volti subito Obraťte rychle.
volubile  Hybný, lehký, pohyblivý.
voluta  Závit na krku houslí.
voluttuosamente, voluttuoso (volutuózamente, volutózo) Rozkošnicky.
vorticoso (vortykózo)  Jako vír.