Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- Q -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

quadriglia (kuadrilja) Čtverylka.
quadrille Čtverylka.
qualche (kualke) Některý.
quando (kuando) Když.
quanto (kuanto) Kolik.
quarta (kvarta) Čtvrtá, kvarta interval o rozpětí čtyř tónů.
quartetto Kvarteto, soubor čtyř zpěváků či hráčů.
quasi (kuázi) Skoro, téměř, bezmála.
quasi cadenza Jako kadence.
quasi parlando Na způsob mluvy.
quattro Čtyři.
questo, questa Ten, ta, to.
qui Zde, tady.
quietamente, quieto (kuitamente, kuieto) Klidně.
quinta Pátá, kvinta - interval o rozpětí pěti tónů.
quintetto Kvinteto, soubor pěti hráčů či zpěváků.
quitessimo (kuitesimo) Velmi klidně.