Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- O -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

obligato, oblig. Závazný, nutný.
oboe Hoboj.
ocarina (okarina) Okarína.
ode Óda, původně zpěv, později vzletná, oslavná nebo slavnostní skladba.
odeo Koncertní budova.
ofertorium Nejdříve se při ofertoriu zpívaly antifony, k nimž byl postupem přidán responzoriální zpěv. Hudební základ ofertoria tvořil gregoriánský chorál, v 16. stol. byl připuštěn i vícehlas.
offertorio Ofertorium "obětování", část mše, následuje po Credu.
offeso Uraženě.
oficleide (ofiklejde) Ofiklejda je kovový dechový nástroj ze začátku XX. stol.
ogni (oňi) Každá, ogni volta - pokaždé, ogni tanto - občas.
oktet Komorní skladba pro osm nástrojů různého obsazení.
omaggio (omadžo) Pocta, počest.
omesso Vynechaný
onda Vlna.
onde Pročež.
ondeggiando (ondedžando) Vlnivě, ondulato - zvlněný.
opera Žánr hudebního divadla, jenž sjednocuje v jeden celek dramatický zpěv, instrumentální hudbu a všechny dostupné prostředky divadelního umění, zejména scénografii a herectví. V ideálním případě jsou všechny složky opery podřízeny společné ideji, jež je určována tématem a dramaturgií díla.
oppure Anebo, nebo také.
ora Teď, nyní.
oramal Napříště.
oratorium Druh duchovní hudby neliturgického charakteru pro větší provozní aparát sestávající ze sólových hlasů, sboru, orchestru a vypravěče (testo). Má tedy mnoho společného s operou, do níž se zpočátku lišilo pouze látkou.
ordimanza (ordimanca) Seřazení.
ordinamento Úprava.
ordinario Obyčejný.
ordine Řád, pořádek.
orecchiante Hráč řídící se pouze sluchem.
orecchio (orekjo) Ucho, sluch.
organo Varhany.
orchestica (orkéstyka) Taneční umění.
ornamento Okrasa, ozdoba.
oscillante (ošilante) Kmitající, kývající.
oscuro (oskúro) Temně.
osserbato Přísně dodržovaný.
osservanza (oservanca) Pozornost, dodržování.
osservare Říditi se.
ossia Nebo, také, označení místa ve skladbě, které lze provést i jiným způsobem.
ostinato, ostinamente Tvrdošíjně, zatvrzele. Opakování tématu v jednom hlase zatímco jiné rozvíjejí hlavní hudební myšlenku.
ottava Oktáva, osmý diatonický stupeň, řada osmi tónů v diatonickém postupu.
ottoni Žesťové nástroje.
ouvertura Předehra.
overtura Předehra.
ovverto Anebo, nebo, neboli.
ovvio Užívaně, obyčejně.