Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- N -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

narrando Vyprávěcím způsobem.
naseggiare (nasedžáre) Nosově zvučeti.
naturale Přirozený, hrát přirozeně.
necessario (nečesário) Potřebný.
negligente (neglidžente) Nedbale.
nell'armonia, nell'accordo V harmonii, v akordu.
nell'istessa guisa (nelistesa guíza) Na stejný způsob.
nello stesso tempo Zároveň.
nenia Pohřební zpěv, žalozpěv.
nettamente Čistě, zřetelně.
neuma Značka starší notace, již se označovalo ve středověku stoupání a klesání hlasu.
nitido Svítivě.
nobile Ušlechtile.
nodo Uzel, zvukové vlny.
nokturno, nocturne Noční, charakteristická klavírní skladba.
non Ne.
nona (nóna) Název intervalu (9) oktáva+sekunda.
nonetto Nonet, skladba pro 9 nástrojů (hlasů).
notturno (nokturno) Noční skladba, noční zpěv, kdysi několikavětá skladba klidné povahy, noční zastaveníčko.
numerato Číslovaný.
nuovamente Znovu.
nuovo, nuova Nový, nová.
nutrito Sytě (myšleno u tónu).