Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- L -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

l' Mužský, ženský člen před samohláskou např. l'istesso tempo - v tomtéž tempu.
labiale Retný.
lacrimando, lacrimoso (lakrimando, lakriózo) Slzavě, plačtivě.
lagnevole (lagňévole) Naříkavý.
lagrimoso (lagrimózo) Naříkavě, smutně.
lamento,  lamentando Nářek, naříkavý.
lancio (lančo) Prudký skok, vzlet.
languido Ochable, malátně, nyvě.
larghetto Mírnější forma larga, v pohybu je mezi largem a andantem.
largo Široce.
lasciare (lašáre) Nechati.
legare Vázati.
legatissimo (legatysimo) Velmi vázaně.
legato Vázaně.
leggero, leggiero, leggermente (ledžéro, ledžiéro, ledžermente) Lehce, zlehka.
legno (léňo) Dřevo (u smyčce), legni (dřevěné dechové nástroje orchestru).
lene Jemný, měkký, bez síly.
lentando Postupně zvolňovat.
lentissimo (lentysimo) Velmi pomalu.
lento Pomalu, zvolna, zdlouha.
lesto, lestamente Hbitě, čile.
libero Svobodně, volně.
licenza (licenca) Odchylka.
lietamente, lieto Vesele, radostně.
limpidezza (limpideca) Průhlednost, jasnost.
linea Čára.
lirico (liryko) Lyrický.
luccicante (lučikante) Třpytně.
lugubre Smuteční, truchlivě.
lullaby (lalbay) Ukolébavka.
l'ultima volta Naposled.
lungamente Dlouze.
lusingamento (luzingamento) Lichocení.
luttuosamente (lutuzamente) Smutečně, žalostně.