Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- K -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

kadence Znamená jednak harmonické zakončení skladby nebo její části (závěr), jednak virtuózně řešenou vložku sólového nástroje v koncertu původně pouze improvizovanou od dob Beethovenových vypisovanou. Autorem kadence mohl být sám skladatel nebo též interpret.
kankán Francouzský tanec razantního tempa a rytmu, ve 2/4 taktu.
kantáta Vokálně-instrumentální skladba, jež vznikla z monodie v Itálii. Podle charakteru textu se kantáty dělí na církevní a světské.
kasace, cassatione (kasacione) Instrumentální skladba o více větách suitového charakteru. Svou formou a nezávazným charakterem, lehčího tónu se podobá divertimentu a serenádě.
klamný závěr Druh závěru, v němž nenastupuju po dominantě tonika, nýbrž jiný s tónikou příbuzný akord.
klausule Závěrečná melodická formule v hudební frázi, jež není budována na harmonickém principu. Na principu klauzule je budováno formální členění gregoriánského chorálu.
klavírní výtah Přepis partitury pro klavír. Klavírní výtahy jsou určeny především pro studijní účely.
kobylka, ponticello Dřevěný vyřezávaný podstavec smyčcového nástroje, jenž se staví na vrchní desku mezi oba střední zářezy zvukových průlomů.
kobza Druh krátké lidové loutny rozšířené na Ukrajině a Moldavsku. Je turkotatarského původu.
kolomyjka Maloruský tanec ve dvoudobém taktu, mírného tempa. Ve variantech je rozšířena i u nás.
komorní tón Mezinárodní konvencí ustanovený tón pro ladění hudebních nástrojů s pevným laděním, např. klavíru. Byl ustanoven roku 1885 o frekvenci 435 hz pro tón a1, avšak v jednotlivých zemí od této jeho výšky existují drobné odchylky. U nás se používá výška komorního a1 převážně 440 hz.
koncertní mistr První houslista v orchestru, pověřený hraním orchestrálních sól.
kotle Tympány.
krásno Estetično.
kvapík Galopp.