Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- I -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

idillico (idyliko) Idylický.
imbellito Zkrášlený.
imboccatura Nasazení, nátisk, nátrubek.
imitando Napodobovaně.
immaginazione (imadžinacione) Představivost.
immediato Bezprostřední.
immobile Nepohyblivý, nehybný.
immutato Nezměněný.
impari Lichý.
impastamento Splynutí (hlasů, zvuků)
impaziente (impaciente) Netrpělivě.
impercettibile (imperčetýbile) Neznatelně.
impeto, impetuoso (impetuózo) Bouřlivě, prudce, dravě.
improvvisando (iprovizando) Improvizovaně, podle vlastní fantazie.
in certo modo (in čerto) Jaksi.
in modo di Na způsob.
inalterato Nezměněný.
incalzando (inkalcando) Rychle za sebou, rychleji a silněji.
incantabile (inkantabile) Nezpívatelný.
incisivo (inčizívo) Řízně, řezavě.
inciso (inčízo) Motiv.
inclusovamente (inkluzivamente) Včetně.
incominciamento (inkominčamento) Začátek.
incompiuto (inkompjúto) Nedokončený.
inconsolato (inkonzoláto) Bezútěšně.
indeciso (indečízo) Nerozhodně.
indietro Zpátky, zpět, nazad, dozadu.
indifferente Lhostejně.
indignato (indyňáto) Rozhořčeně.
indipendentemente (indypendentemente) Nezávisle, samostatně.
indiretto Nepřímo.
indistinto Nezřetelný.
indolente Netečný, lhostejný.
indugiando (indudžando) Se zdržováním, s opožďováním.
inebbriante Opojně.
ineguale Nestejný.
ineseguibile (inezeguíbile) Neproveditelný.
inespressivo Nevýrazný.
inferiore Dolní, dolejší.
infernale Pekelně.
infinitamente Nekonečně.
infuriato Rozzuřeně.
ingegnoso (indžeňóso) Vtipně.
ingrandire Zesilovat.
ingresso Vstup.
ingrossare Zvěstovati.
iniziale, inizio (iniciale, inicio) Počáteční, počátek.
innalzare - la voce (inalcáre lavoče) Zvýšiti - hlas.
innamoratamente Zamilovaně.
innocante (inočente) Nevinně.
inquietamente  Nepokojně, neklidně.
inscenare (inšenáre) Inscenovati.
insensibile Neznatelně, sotva znatelně.
insieme Dohromady, společně, spolu.
insinuante Mazlivý, lichotivý.
insistendo Naléhavě.
insolente, insolenza (insolenca) Drzý, drzost.
insolitamente Neobvykle.
inspirazione (inspiracióne) Inspirace.
instrumentale Nástrojový.
intensamente, intensivamente Pronikavě, intenzivně.
intensivo Pronikavý.
intenzionale (intencionále) Úmyslný.
intercalare (interkaláre) Vsunouti.
interludio, intermedio Mezihra.
intermezzo (intermeco) V rámci opery seria meziaktní výstup lehčího charakteru. V instrumentální hudbě označuje buďto střední věty cyklické skladby o více větách, např. v barokní suitě, nebo též samostatnou skladbu menší formy.
intero Celý.
intimo Důvěrně.
intrepido Neohroženě.
introdukce Označení volného úvodu k první části instrumentální skladby, též v opeře.
introduzione (introducióne) Úvod, uvedení, předehra, introdukce.
invariabile Neproměnný.
invenzione (invencióne) Invence.
inverso Převrácený.
ira, irato, iratamente Hněv, rozzlobeně, rozhněvaně.
ironicamente (ironykamente) Ironický.
istesso, istessa Tentýž, tatáž.