Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- G -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

gagliarde (galjarde) Starodávný skočný tanec, rychlého a veselého rázu, psaném v lichém taktu.
gaiamente Vesele, radostně.
galante Dvorně, galantně.
galoppo Kvapík.
garbotamente Ladně, půvabně.
garrendo Cvrlikavě.
gaudioso (gaudyjózo) Radostně, vesele.
gavota Starofrancouzský tanec mírného tempa, graciózního pohybu. Je notována buďto v celém taktu, nebo alla breve. Vyznačuje se osminovým pohybem s předtaktím o dvou čtvrtích.
gentile (džentýle) Roztomile.
gigantesco (džigantésko) Obrovitý, obrovský.
gigue, giga (žigue, žiga) Ve středověku smyčcový nástroj s hruškovitou ozvučnou skříní. Též rychlý francouzský tanec odvozený z irsko-skotské jigy. Giga je veselého rázu.
giocoso (džokózo) Hravě, žertovně.
giubilante (džubilante) Jásající.
giustamente (džustamente) Správně, přiměřeně.
glissando Klouzavě.
gomito Loket.
gong Bicí nástroj.
gracile Útle, tence.
gradazione (gradacióne) Stupňování.
grand cassa (kasa) Velký buben.
grand, grande Velký, veliký.
grandioso (grandyózo) Velkolepě.
grave Těžce, vážně, hluboce, volné tempo.
grazioso (graciózo) Půvabně.
gregoriano Gregoriánský.
grottesco (grotesko) Pitvorný, groteskní.
guerresco (gueresko) Bojovně, válečně.
gustoso (gustózo) Vkusně.
gutturale Hrdelní.