Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- G -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

gagliarde (galjarde) Starodávný skočný tanec, rychlého a veselého rázu, psaném v lichém taktu.
gaiamente Vesele, radostně.
gajdy Dudy.
galante Dvorně, galantně.
galoppo Kvapík.
garbotamente Ladně, půvabně.
garrendo Cvrlikavě.
gaudioso (gaudyjózo) Radostně, vesele.
gavota Starofrancouzský tanec mírného tempa, graciózního pohybu. Je notována buďto v celém taktu, nebo alla breve. Vyznačuje se osminovým pohybem s předtaktím o dvou čtvrtích.
gentile (džentýle) Roztomile.
gigantesco (džigantésko) Obrovitý, obrovský.
gigue, giga (žigue, žiga) Ve středověku smyčcový nástroj s hruškovitou ozvučnou skříní. Též rychlý francouzský tanec odvozený z irsko-skotské jigy. Giga je veselého rázu.
giobiloso, giubilante (džubilózo, džubilante) Jásající, jásavě, plesně.
giocoso (džokózo) Hravě, žertovně.
giro (džiro) Obal.
giustamente (džustamente) Správně, přiměřeně.
giusto (džusto) Správně, přiměřeně.
glissando Klouzavě.
gomito Loket.
gong Bicí nástroj.
gopak Hopak, Ukrajinský a Běloruský lidový tanec (rusky Gopak). Je v živém tepmu, 2/4 taktu.
gracile Útle, tence.
gradazione (gradacióne) Stupňování.
grand cassa (kasa) Velký buben.
grand, grande Velký, veliký.
grandioso (grandyózo) Velkolepě.
grave Těžce, vážně, hluboce, volné tempo.
grazioso (graciózo) Půvabně.
gregoriano Gregoriánský.
grottesco (grotesko) Pitvorný, groteskní.
guerresco (gueresko) Bojovně, válečně.
gustoso (gustózo) Vkusně.
gutturale Hrdelní.