Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- F -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

fa Ital. notace - nota F.
facilmente Snadno.
fagotto Fagot.
falsamente Chybně, falešně.
fanatico (fanatyko) Fanatický.
fandango Španělský lidový tanec ve 3/4 nebo 6/8 taktu, mírně rychlého pohybu, pocházející z Andakuzie.
fantastico (fantástyko) Blouznivě.
fantazie Nejobecněji instrumentální skladba volné formy, jež není založena na přísné tematické práci. Má blízko k improvizaci, avšak liší se od ní formální ukončeností a přehlednou členitostí.
far fiasco (fiasko) Utržit neúspěch, propadnout.
farsa Fraška.
febbrile Horečně.
fermata Zastávka, koruna, označování.
feroce (feróče) Divoce.
fervente, fervido Žhavě, zaníceně, vroucně.
festa, festivamente, festosamente, festoso Slavnost, slavnostně.
fiacco (fiako) Unaveně, mdle.
fiato Dech
fieramente Prudce, divoce.
fin Až, používá se ve spojení, např. finkui - až sem.
fine Konec, tence, jemně.
fioco (fioko) Chraplivý hlas.
fioritura Koloratura, ozdoba.
fisarmonica (fyzarmónyka) Tahací harmonika.
fischiando (fiskjando) Hvízdavě, pískavě.
flagioletto, flagioletta (fladžoleto, fladžoleta) Tvoření tónu, lehkým dotýkáním struny (u smyčců, harfy).
flauto Flétna.
flebile Žalostně, žalně.
flessibile Ohebně.
flicorno Křídlovka.
florido Květnatý.
floscio (flošo) Malátný, mdlý.
focoso (fokózo) Ohnivě.
fogli (folji) Lístky, například spojení (folji dalbum) lístky do památníku.
fondamentale Základní.
fonetico (fonetyko) Fonetický.
fonico (fonyko) Zvukový.
formidabile Strašně.
forte Silně.
fortepiano Označení klavíru (italsky).
forzando (forcando) Důrazně.
fosco (fosko) Nejasný, temný, chmurný.
fra, fra se Mezi, pro sebe.
fragoroso (fragorózo) Velmi hřmotně, teskně.
frammentario Zlomkovitý, úryvkovitý.
freddo Chladný, chlad.
frenando Bržděně.
frenetico (frenetyko) Rozčileně.
fresco (fresko) Čerstvě, svěže.
frettoloso (fretolózo) Spěšně.
frivolo Lehkomyslně, frévolně.
frottola Stará italská lidová píseň živého tempa.
frullato Flétnové tremolo.
fuga Fuga se přímo vyvinula z kamzony, fantasie a ricercaru. Fuga jako monotématická kontrapunktická skladba je jednou z vrcholných kompozičních forem, na jejímž zvládnutí může předvést skladatel své umění.
fughetta Malá fuga.
funebre Smuteční, pohřební.
fuoco (fuoko) Oheň.
furbescamente Šibalsky.
furente Zuřivý.
furioso (furiózo) Zuřivě.
furore Zběsilost, zuřivost.