Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- E -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

e A - corni e flauti - horny a flétny.
eccedente (ečedente) Zvýšený.
eccetera (éčetera) A tak dále.
eccitante (éčitante) Dráždivě.
eccletticismo, ecclettismo (ekletyčízmo, ekletýzmo) Elektrický způsob tvorby, tj. takový, který neosobitě vybírá z různých slohů prvky, aniž je organicky ztvárnil v umělecky svébytnou jednotu.
eco (eko) Ozvěna, ohlas.
editore Nakladatel, vydavatel.
effetto Účinek.
effetuoso Působivě, efektně.
egual, egualmente Stejně, vyrovnaně.
elegia Elegie, též instrumentální skladba smutného rázu.
elevazione (elevacióne) Zvýšení, pozdvižení.
elogio (elódžo) Chvalozpěv, chvalořeč.
emozione (emocióne) Pohnutí, vzrušení.
energicamente, energico (enerdžikamente, enerdžiko) Energicky, rázně, důrazně.
enfaticamente, enfatico (enfatikamente, enfatiko) Vzletně, důrazně.
entrare (in tempo) Nastoupiti (v tempu, správně).
entusiasticamente, entusiasmo (entuziastikamente, entuziazmo) Nadšeně, nadšený.
eolico (eoliko) Aiolský, např. aiolská sexta která je přirozeným klesajícím cit. tónem v aiolských (mollových) stupnicích.
epico (epiko) Epický.
epilogo Doslov, epilog, dovětek.
epinicio (epinýčio) Zpěv na oslavu vítězství.
equabile Stejnoměrný.
eroico (eroiko) Hrdinský.
erotico, erotique (erotyko) Milostně, eroticky.
errore Chyba.
esaltando (ezaltando) S nadšením.
esclamato (esklamato) Důrazně, ostře.
esclusivo (eskluzívo) Výlučný.
esercizio (eserčísio) Cvičení.
espirando Vydechnutě.Někdy označováno pro zeslabování až k zaniknutí.
espressamente Výslovně, naprosto jasně.
espressione Výraz.
esteso Protaženě.
estinto Vyhasle, dozněle.
estremo Krajní.
esultazione (ezultacióne) Jásot.
etuda Hudební kompozice původně ke studiu určitých technických problémů. Některé technické etudy splňují i umělecké požadavky. Některé jsou dokonce psané přímo pro koncertní účely.
eufonico (eufonyko) Libozvučný.
eufonie Hudba založená na konsonancích (libozvucích), opakem toho je kakofonie.
eufonium Dechový nástroj druhu křídlovek, nazývaný též baryton.
euritmico (eurytmiko) Vyrovnání rytmu.