Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- Ch -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

chaconna (šakona) Skladba tanečního původu, mírného tempa, ve 3/4 taktu.
chiaro (kjáro) Jasně, zřejmě.
chiasso (kjaso) Hluk, řev.
chioccio (kjočo) Chraptivý.
chitarra (kitara) Kytara.
chiuso (kjúzo) Hra (u žesťových nástrojů označuje uzavřené, uspané tóny).
chorál Všeobecně používaný zkrácený název pro liturgický zpěv západních křesťanských církví, zejména pro gregoriánský a ambroziánský chorál.