Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- C -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

cabaletta (kabaleta) Krátká melodická skladba nebo mezivěta ve větší skladbě.
caccia (kača) Lov, honba, lovecká fanfára, krátká skladba pro lovecké hony.
cacofonico (kakofóniko) Nelibozvučnost.
calamo (kalamo) Jazýček, plátek.
calando (kalando) Síly a rychlosti má ubývat.
caldamente, caldo (kaldamente) Vřele, vroucně.
calmando, calmato (kalmando, kalmato) Uklidněně.
cambio (kambjo) Výměna.
camera (kámera) Komora, da camera - komorní.
camminare per consonanze (kamimare per konzonance) Postupovat v konzonancích.
campagnuolo (kampaňuólo) Venkovský.
campana (kampana) Zvony.
campanella Zvonek.
cancarizzante (kankaridzante) Zpětný (jako rak).
cancellare (kančeláre) Vyškrtávati, škrtnutí.
cangiamento (kandžamento) Změna.
canon, canone (kanon) Kánon je druh kontrapunktické skladebné práce založené na přísném, doslovném opakování hudební myšlenky.
cantabile (kantábile) Zpěvně.
cantando (kantando) Zpěvavě.
cantata (kantáta) Větší skladba, často o několika částech, pro sólový či sborový zpěv s doprovodem i bez.
canto (kanto) Zpěv.
canzona (kancóna) Vícehlasá píseň světského charakteru rozšířená během XV. A XVI. století. Canzonetta - písnička.
capo (kapo) Začátek, hlava. Používá se nejčastěji ve spojení, D.C. - da capo - od začátku.
cappella (kapela) Hudební kapela, pěvecký sbor - a cappella znamená jen sborově bez doprovodu.
capriccio (kapričo) Rozmar, vrtoch. Označení pro "nápaditou" skladbu volné formy V 16. století se tak nazývaly hudební kusy pro klávesové nástroje.
carezzevole (karecévole) Mazlivě, lichotivě.
carilione (karilióne) Zvonková hra.
cassa (kasa) Buben.
cassa picolo (kasa pikolo) Malý buben.
cassa rullante (kasa) Vířivý buben.
cavatina (kavatina) V staré italské opeře označení ariózního zakončení recitativu nebo árie lyrického charakteru. Kavatina, též název kentabilního instrumentálního kusu.
cedendo (čedendo) Se zvolňováním.
celere (čélere) Rychle.
celesta (čelésta) Klávesový nástroj, jehož zvuk vzniká rozechvíváním kovových destiček.
celeste (čeléste) Nebeský.
cembalo (čembalo) Strunný klávesový nástroj, tvořící tóny trsáním.
cercar la nota (čerkár la nóta) Vzíti zpívaný tón lehce, již před slabikou, k níž se vztahuje.
certo (čerto) Jistě.
ciaccona (čakóna) Čakona - starý italský a španělský tanec ve 3/4 taktu
clarinetto (klarineto) Klarinet.
clavicembalo (klavičembalo) Čembalo - viz. cembalo.
coda (kóda) Závěr, dovětek ve skladbě.
col (kol) Spojka mužského členu, používá se ve spojení jako col basso - s basem, col canto - se zpěvem atd…
col legno (kol leňo) Hra prutem smyčce.
colore (kolóre) Barva.
colpo (kolpo) Rána, ráz, úhoz.
come sopra  Jako dříve.
come zeffiro Jako vánek.
comicamente (komikamente) Komicky.
comma (koma) Čárka.
commodo (komodo) Volně, pohodlně.
comodo (komódo) Pohodlně.
con (kon) S - con affetto - s citem; con anima - oduševněle; con animo - s odvahou; con brio - ohnivě; con calore - vřele.
con dolore (kon) S bolestí, naříkavě, smutně.
con espressivo (kon) S výrazem.
con forza (kon forca) Se silou, pádně.
con moto (kon) Hybně, s pohybem.
con sordino (kon) Hrát s dusítkem.
con spirito (kon) Oduševněle, ohnivě.
con tutta la forza (kon tuta la forca) S veškerou silou.
concertando (končertando) Koncertně.
concertino (končertyno) V baroku skupina sólových nástrojů (nejvýše tří). V 19 a 20 stol. označuje skladbu menších rozměrů, uvolněnější formy. Je určen pro sólový nástroj s doprovodem komorního orchestru anebo menšího instrumentálního souboru.
conciso (končízo) Stručný, úsečný.
concitato (končitáto) Rozčileně, pobouřeně.
conclusione (konkluzióne) Závěrečná skladba.
conductus (konduktus) Původně jednohlasá píseň duchovního charakteru. Později též vícehlasá skladba volnější formy.
consonante (konsonante) Souzvučný.
contare (kontare) Počítati.
contraalto (kontraalto) Hluboký alt.
contrabasoo (kontrabaso) Kontrabas.
contrafagotto (kontrafagoto) Kontrafagot.
contrappunto (kontrapunto) Kontrapunkt (punctum contra punctum - nota proti notě) umělé spojení dvou nebo několika melodických hlasů.
contrario (kontratio) Opačný.
contro (kontro) Proti (něčemu).
coperto (koperto) Krytý.
corale (korale) Sborový.
corda (korda) Struna.
corista (korysta) Chlorista(ka), nebo také ladička.
corni (korni) Rohy, horny.
corno inglese (korno ingléze) Anglický roh.
coro (kóro) Pěvecký sbor, chór, kůr.
corpus (korpus) Ozvučná skříň.
cosi (kosi) Tak.
crescendo (krešendo) S přibývající notovou silou.
crollante (krolante) Houpavě.
cuculo (kukúlo) Kukačka.
cullando (kulando) Kolébavě.
cupo (kúpo) Chmurně, zasmušile.