Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- B -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

bagatela Charakteristický hudební kus dvou nebo třídílné formy.
bachetta (baketa) Taktovka, palička od bicích nástrojů.
balada Epicko-lyrická básnická skladba světského charakteru.
balet Scénický umělecký útvar sestávající z tanečně a pantomimicky vytvářeného divadelního děje doprovázeného hudbou.
balzato (balcato) Odhazovaně, odraženě.
barbaro Surově, hrubě, barbarsky.
barcollante (barkolante) Kolébavě, houpavě.
barifono Basklarinet.
baritono Baryton.
barkarola Píseň italských lodníků, benátských gondoliérů. Je volného tempa v 6/8 taktu.
barra Taktová čára.
basso Nízký, hluboký, bas.
battaglia (batalja) Bitva.
battuta Ráz, taktování.
becco (beko) Hubička na klarinetu.
beffardo Výsměšně.
bel canto (kanto) Způsob zpěvu podle italské školy.
belleza (beleca) Krása.
bellicoso (belikózo) Bojovně.
bemole Posuvka bé.
ben, bene Dobře, hodně.
bequadro (bikuádro) Odrážka.
bietta Žabka.
bisbigliare (bísbiljáre) Šepot, šepotati, šeptati.
bischero (biskero) Kolík (na houslích).
bizzaro (bidzaro) Bizardní, podivný.
bocca (boka) Ústa.
bocchino (bokino) Nátrubek, hubička.
bolero Španělský lidový tanec mírného tempa ve 3/4 taktu. Ve stereotypním rytmu ostinata je doprovázeno na kastaněty. Bolero vzniklo s flamenga.
bolero Španělský tanec.
bombardino Trubka se třemi písty, diskantový šalmaj, barytonový roh.
bordone Basová struna. Ve varhanách hlas plného, temného tónu.
braccio (bračo) Rámě, paže.
bravo Výborně.
bravura Velká dovednost, bravura.
breve Krátký.
brillante Skvěle, zářivě.
brindisi (brindyzi) Přípitková píseň.
brio Živost, oheň.
brontolare Duněti, bručeti.
brusco (brúsko) Příkře, drsně, náhle.
bucolico (bukóliko) Pastýřský.
buffa Italská komická opera.
bufonesco (bufonésko) Šaškovitý, šprýmovný.
burla Fraška.
burlesca (burléska) Rozpustilá skladba, hudební fraška.
burleska Název charakteristického klavírního kusu, veselého nebo komického rázu podobný humoresce.
burrascoso (buraskózo) Bouřlivý.