Slovník hudebních pojmů a názvosloví
- B -

 

Navigace ve slovníku
A  -  B  -  C  -  D  -  E  -  F  -  G  -  H  -  CH  -  I  -  J  -  K  -  L  -  M  -  N
O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  W  -  X  -  Y  -  Z

 

B durum Tvrdé B, označení nesníženého sedmého stupně v Jónské C stupnici (tón h). Toto označení se používalo ve středověku.
B molle Měkké b, označení sníženého sedmého stupně v Jónské C stupnici (tón hes). Od toho označení později vznikla pro tón hes značka b.
B quadratum (kvadrátum) Čtyřhrané b, označení pro b durum.
B rotundum Okrouhlé b, název pro b molle.
bagatela Charakteristický hudební kus dvou nebo třídílné formy.
bagpipe (bekpaip) Anglické dudy.
bachetta (baketa) Taktovka, palička od bicích nástrojů.
balada Epicko-lyrická básnická skladba světského charakteru.
balet Scénický umělecký útvar sestávající z tanečně a pantomimicky vytvářeného divadelního děje doprovázeného hudbou.
balzato (balcato) Odhazovaně, odraženě.
barbaro Surově, hrubě, barbarsky.
barcollante (barkolante) Kolébavě, houpavě.
barifono Basklarinet.
baritono Baryton.
barkarola Píseň italských lodníků, benátských gondoliérů. Je volného tempa v 6/8 taktu.
barra Taktová čára.
basso Nízký, hluboký, bas.
basso concertante (končertante) Koncertující bas.
basso continuo Nepřerušený bas.
basso ostinato Tvrdošijní bas.
basso ripieno Koncertující bas.
basso ripieno Plný bas.
basso seguente Následný bas.
battaglia (batalja) Bitva.
batterie Pranice
battuta Ráz, taktování, úder.
bavorák Západočeský (chodský) lidový tanec s proměnlivým taktem.
becco (beko) Hubička na klarinetu.
beffardo Výsměšně.
běh Sled tónů buďto po tónech stupnice nebo rozloženého akordu.
bel canto (kanto) Způsob zpěvu podle italské školy.
belleza (beleca) Krása.
bellicoso (belikózo) Bojovně.
bemole Posuvka bé.
ben marcato il basso (ben markáto il baso) Bas důrazně.
ben, bene Dobře, hodně.
bequadro (bikuádro) Odrážka.
berceuse Ukolébavka.
bietta Žabka.
bisbigliare (bísbiljáre) Šepot, šepotati, šeptati.
bischero (biskero) Kolík (na houslích).
bizzaro (bidzaro) Bizardní, podivný.
bocca (boka) Ústa.
bocca (bokka) Ústa.
bocchino (bokino) Nátrubek, hubička.
bolero Španělský lidový tanec mírného tempa ve 3/4 taktu. Ve stereotypním rytmu ostinata je doprovázeno na kastaněty. Bolero vzniklo s flamenga.
bolero Španělský tanec.
bombardino Trubka se třemi písty, diskantový šalmaj, barytonový roh.
bordone Basová struna. Ve varhanách hlas plného, temného tónu.
braccio (bračo) Rámě, paže.
bravo Výborně.
bravura Velká dovednost, bravura.
breve Krátký.
brevis Krátká doba.
brillante Skvěle, zářivě.
brindisi (brindyzi) Přípitková píseň.
brio Živost, oheň.
brisé (brizé) Skákavě.
brontolare Duněti, bručeti.
brusco (brúsko) Příkře, drsně, náhle.
bucolico (bukóliko) Pastýřský.
buffa Italská komická opera.
bufonesco (bufonésko) Šaškovitý, šprýmovný.
burla Fraška.
burlesca (burléska) Rozpustilá skladba, hudební fraška.
burleska Název charakteristického klavírního kusu, veselého nebo komického rázu podobný humoresce.
burrascoso (buraskózo) Bouřlivý.