Základní notace

 

Psaní not a pomlk

Notová osnova

Druhy klíčů a jejich čtení

Takty jednoduché a složené

Určení taktové doby a její počítání

Posuvky

První tak a předtaktí

Dynamická znaménka

Tempo a tempová označení

Označení nálady a výrazu