Základní notace

 

Notová osnova

Notové písmo

Notová abeceda a notové klíče

Tabulatura

Takty jednoduché a složené

Určení taktové doby a její počítání

Posuvky

První tak a předtaktí

Dynamická znaménka

Tempo a tempová označení

Označení nálady a výrazu