Psaní not a pomlk

 

     Nota, je písemná značka pro tón, označujeme jí oválným znaménkem (hlavičkou). Svým tvarem naznačuje délku tónu. Nejdelší notou (bez přidaných prodlužovacích znamének) je nota celá, ta se zapisuje prázdnou hlavičkou. Dále je to nota půlová, která má  také prázdnou hlavičku, ale má navíc přidanou nožku. Po ní následuje nota čtvrťová, tato nota má plnou hlavičku a nožku. Dále máme notu osminovou, která má plnou hlavičku, nožku a jeden praporek. Noty dalšího dělení, se zapisují stejně jako nota osminová, pouze mají vždy o jeden praporek navíc. Jak je hned po přečtení patrné každá následující nota je poloviční hodnoty, než nota předchozí, to vyplívá i z jejich názvu, který určuje její délku, vzhledem k notě celé.     Všimněme si vždy první noty, pouze pro názornost je od ostatních oddělena, aby byly dostatečně patrné praporce. Ostatní noty, osminovými počínaje, se spojují do tzv. trámců. Pravidla pro toto spojování, vychází ze samotné konstrukce skladby, podle členění přízvůčných dob a frází daných skladatelem.

    Noty v příkladu, jsou dělené až do dvaatřicetinek, ale možnosti dělení zde nekončí, noty se mohou dělit ještě dále, čtyřiašedesátinky, stoosmadvacetinky apod... ovšem tak drobné dělení, se v praxi v podstatě nevyskytuje, spíše bývá nahrazováno jednou z notových zkratek, například tremolem nebo glisandem.

    Psaní pomlk je totožné s psaním not, i zde máme stejně dlouho trvající a jmenující znaménka.     U pomlky celé a půlové říkáme, že pomlka celá tzv. visí a pomlka půlová leží. Pomlky můžeme použít i více taktové, takové pomlky, se používají zejména v partech orchestrální a vokální hudby, kde vyznačíme například určitému nástroji, či hlasu, aby určitý počet taktů nehrál, nezpíval.


     Symbol G.P. nad celotaktovou pomlkou, označuje generální pauzu, tato značka se používá v orchestrálních a vokálních skladbách a značí společné odmlčení všech nástrojů, či hlasů, délku této pauzy určuje dirigent, nebo sbormistr, podle vlastního cítění. Značka césura (čtěte cézura), rozděluje jednotlivé fráze, témata, periody, oddíly. Je to vlastně krátká pomlčka, u zpěvu značí nadechnutí, u smyčců odsazení smyčce apod.