První takt a předtaktí

 

   První takt ve skladbě obsahu mnoho důležitých informací, a je nutné ho vždy důkladně prostudovat. Nalezneme zde informace o tom, v jakém klíči se notový zápis nachází (houslový, altový, tenorový, basový) viz kapitola o klíčích, předznamení skladby a samozřejmě ještě informace o taktovém rozdělení skladby viz kapitola o taktech. Někdy se můžeme setkat s tím, že nám informace o taktovém rozdělení chybí, v takovém případě je takt vždy na 4 doby.

    Předznamenání, v minulé kapitole jsme se dočetli o posuvkách, které nalezneme uvnitř skladby, na rozdíl od nich, posuvky v předznamenání platí pro celou skladbu, a ne jen pro jeden takt. Předznamenání, může obsahovat maximálně 7 křížků, anebo 7 béček, v naší evropské hudbě nepoužíváme předznamenání, které kombinuje křížky s béčky.

    Pořadí křížků i béček je dané, a je nutné, si ho vždy pamatovat, čte se od klíče směrem k taktu (zleva doprava). Pořadí křížků je: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his   pořadí béček je: bé, es, as, des, ges, ces, fes   Pokud budeme pečlivě pozorovat, zjistíme, že křížky i béčka v předznamenání, se píší na linky a do mezer přesně těch tónů, které navyšují, případně snižují.

    Pokud tedy, v předznamenání sklady bude například jeden křížek, znamená to, že pro celou skladbu, platí navýšení všech tónu f na fis, při předznamenání dvou křížků, platí navýšení pro tóny f na fis a c na cis atd. Stejným způsobem postupujeme při snižování, pokud předznamenání obsahuje béčka, viz příklad.    Někdy, může skladba obsahovat před prvním taktem, určitý úsek skladby, velikost tohoto úseku není přesně dán a záleží na samotné skladbě, může obsahovat jednu či více dob, ale i části mnohem menší, tomuto neúplnému taktu, se říká předtaktí. Pokud takové předtaktí skladba obsahuje, většinou bývá poslední takt skladby zkrácen, přesně o takovou hodnotu, kterou předtaktí obsahuje.