Akordické systémy

 

     Akordickým systémem, se rozumí, vnitřní intervalové uspořádání akordu. Například, tercioví akordický systém znamená, že jednotlivé tóny akordu, jsou od sebe vzdáleny o interval tercie (tyto intervaly se nazývají vnitřní). To, o jakou tercii se jedná, jestli o velkou anebo o malou, závisí na tom, od které stupnice akord tvoříme, jestli od dur anebo moll, či od nějaké exotické nebo církevní stupnice. V příkladu níže, se prozatím spokojíme s jakostně neurčenými intervaly. Jde nám hlavně, o správné pochopení akordického systému, konkrétní dělení akordů, bude následovat v další kapitole.    V následujícím příkladu, vidíme akordy terciového systému. Tento systém, je charakteristický pro evropskou hudbu. Pod každým akordem, je číslovka, která určuje název akordu. Tyto číslovky, jsou v podstatě intervaly vnějších tónů akordu, tj. nejspodnějšího s nejvrchnějším tónem (tento interval se nazývá rámcový). Hned na prvním akordu, je to číslovka 5 tj. kvinta, která je mezi tóny c1-g1, podle tohoto intervalu, nazýváme tento akord, kvintakord. Další je číslovka 7 septima, c1-h1, septakord, poté 9 nona, c1-d2 nonakord, dále 11 undecima, c1-f2 undecimový akord a nakonec číslovka 13 tercdecima, c1-a2, tercdecimový akord.

    Terciový sestém:

Názvy akordů: 5 Kvintakord
     
7 Septakord
     
  9 Nonakord
     
  11 Undecimový akord
     
  13 Tercdecimový akord


    Jak je vidět, od základního akordu terciového systému, kvintakordu, který se skládá ze dvou tercií, je ke každému dalšímu akordu, vždy přidán jeden tón a to o tercii výše, od nejvrchnějšího tónu akordu. Z tohoto důvodu, dělíme akordy podle počtu hlasů na tříhlasé, čtyř, pěti atd…

    Některé názvy akordů, se skládají ze dvou číslovek a to buď kombinací vnitřního s rámcovým intervalem anebo kombinací dvou vnitřních intervalů, a to podle toho, jestli se jedná o základní tvar anebo obrat daného akordu. O obratech si řekneme u každého akordu zvlášť.

    Další akordické systémy, jako je sekundový, kvartový a kvintový jsou v základním principu stejné, jako terciový systém, pouze se liší vnitřním intervalovým uspořádáním, a názvy daných akordů jsou vždy kombinací dvou intervalů akordu. Při čtení těchto číslovek, vždy postupujeme od spodního k vrchnímu. Kvintový systém, se vyskytuje jen zřídka a spíš ojediněle a z toho důvodu ho zde neuvádím.

    Sekundový systém:

Názvy akordů: 3 Sekundoterciový akord
  2
 
  4 Sekundokvartový akord
  2
     
  5 Sekundokvintový akord
  2
     
  6 Sekundosextový akord
  2
     
  7 Sekundoseptimový akord
  2

 
    Kvartový systém:


Názvy akordů: 7 Kvartseptimový akord
  4
 
  10 Kvartdecimový akord
  4
     
  13 Kvarttercdecimový akord
  4
     
  16 Kvartsedecimový akord
  4
     
  19 Kvartundevicesimový akord
  4