Historie

  

Měsíční výtahy: Půlroční komplet:
Únor 2014

Listopad 2013


Červenec 2013

Červen 2013

Květen 2013

Duben 2013Březen 2013Leden 2013

Říjen 2012


Září 2012

Červenec 2012

Leden 2012


Prosinec 2011

Červen 2011

Duben 2011

Březen 2011
Leden 2011Prosinec 2010
Listopad 2010

Říjen 2010


Září 2010
Obraty kvintakordu

Kvintakordy
Akordické systémy

První takt a předtaktí

Posuvky

Celotónové stupnice

Durové stupnice - doplněny
Cikánské stupnice
Pentatonické stupnice

Takty
Změna schránek: teorie@pianovka.cz
                              admin@pianovka.cz

Hudební slovník

Přepracování sekce stupnic
Církevní stupnice

Email ohledne dotazů a doučování: teorie@pianovka.cz

Prezentace čtenáře Tomáš Pjontek

Hans Zimmer
Facebook
Založena sekce základní notace
Psaní not a pomlk
Notová osnova
Druhy klíčů a jejich čtení + notová abeceda

John Williams

Václav Talich

Založena nová rubrika naši čtenáři

Rozšíření rubriky hudební styly
Hudební styly - Valčík
Galerie obrázků
Virtuální pomůcky

Sekce intervaly
Základní intervaly
Přidána sekce historie
Citáty slavných
Odvozené intervaly
Enharmonické intervaly
Převraty Intervalů
Intervaly přesahující oktávu
Přesun na vlastní doménu www.pianovka.cz
Sekce akordy
Alan Silvestri
 
Mollové stupnice přirozené
Mollové stupnice harmonické a melodické
Hudební poradna na fóru
Nový člen týmu Bell_Canto

Přesun na webhosting pianovka.uvadi.cz
Rozšířeno o chat
Doplnění zkratek v notopisu - arpeggio
Anketa o dalším psaní
Přidána sekce stahování
Sekce stupnic
Durové stupnice s křížky
Durové stupnice s béčky
Kvintkvartový kruh

Rozšíření melodických ozdob
Randy Edelman

Zrušení blogu a založení webu pianovka.wz.cz
2/2 - 2013
1/2 - 2013
2/2 - 2012
1/2 - 2012
2/2 - 2011
1/2 - 2011
2/2 - 2010